TILLGÄNGLIGHETSINVENTERING

Vi på BBH Arkitektur & Teknik kan tillgänglighetsinventering. Vi har tillgänglighetsinventerat platser som Arlanda, Landvetter och Vasamuseet. Kontakta oss så svarar vi på dina frågor!

Tillgänglighetsinventering innebär besök på plats och inventering av brister avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgänglighetsinventering har utförts inom publika delar (avsedda för allmänheten) av terminaler samt omgivande markområde i anslutning till entréer.

Grundläggande inriktning vid bedömning av brister och förslag till tillgänglighetsanpassning är: åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i enlighet med HIN – Boverkets föreskrift om ”Avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser”, samt delvis MFD:s riktlinjer ”Riv hindren”.

Tillgänglighetsinventering redovisas i en rapport som redogör brister avseende tillgänglighet som har framkommit i samband med tillgänglighetsinventeringen samt ger förslag till åtgärder – beskrivna i generella ordalag. På planritningar över byggnadens olika våningsplan markeras var brister noterats. Bristerna redovisas även med fotodokumentation och kort bildtext.

Tillgänglighetsinventeringar har på uppdrag av Statens Fastighetsverk utförts på flera av Stockholms museer, t.ex. Vasamuseet, Historiska museet, Sjöhistoriska museet, Armémuseet och flera andra kulturhistoriska byggnader som t.ex. Haga Tingshus, Kungliga Myntet, Ladugårdsbron-Kungliga Musikaliska Akademien m.fl.

BBH har på uppdrag av Riksdagsförvaltningen utfört tillgänglighetsinventering av publika delar av lokaler i Riksdagshusen (östra och västra).

På uppdrag av Swedavia har tillgänglighetsinventering av följande flygterminaler genomförts:

  • Stockholm Arlanda – Terminal 2, 3, 4 och 5; Sky City: Pir F, Centralbyggnaden och Passagen
  • Göteborg Landvetter
  • Malmö Sturup
  • Visby
  • Umeå
  • Luleå
  • Kiruna

BBH medverkar aktivt vid uppbyggnad av ett hållbart samhälle där tillgänglighet och användbarhet i den bebyggda miljön är en mänsklig rättighet för alla oavsett funktionsförmåga.

Läs mer om olika projekt där vi har jobbat med tillgänglighet genom att klicka dig fram på vår sida. Eller kontakta oss så berättar vi mer!

FRÅGA MIG!

Branka Majkic

Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig av tillgänglighet

Tel direkt: 08-727 95 28
Tel mobil: 070-730 80 46
branka.majkic@bbh.se