SPECIALISTER PÅ SPÅRPROJEKT

BBH har genomfört många projekt i framför allt Stockolmsregionen, men även i andra delar av Sverige. Förutom konventionella arkitektuppgifter, bistår vi i projekten med samordning och kunskap om vagnunderhåll. Vi medverkar i projektens alla skeden, från lokaliseringsstudier till bygghandlingar och färdig anläggning. Projektens omfattning spänner från mindre ombyggnader till depåanläggningar på 30 hektar. 

Exempel på uppdrag

Ulvsunda spårvagnsdepå
Upplands bro pendeltågsdepå
Molnby, depå för Roslagsbanan
Älvsjö pendeltågsdepå
Norsborg tunnelbanedepå
Aga spårvagnsdepå