SPECIALISTER PÅ SPÅRPROJEKT

BBH har genomfört många spårprojekt i Stockholm med omnejd, men har även varit engagerad i projekt i södra, norra och västra Sverige. Gestaltning av spårdepåer kräver djupgående samordning och kunskap om funktion, arbetsmiljö och teknik för att få ett tilltalande och välfungerande slutresultat som även möter ekonomiska krav.

Vi medverkar i projektens alla skeden, från lokaliseringsstudier till bygghandlingar och färdig anläggning. Projektens omfattning spänner från mindre ombyggnader till depåanläggningar på 30 hektar.

BBH kan även bistå projekten med samordning och kunskap om vagnunderhåll.