SAKKUNNIGA INOM TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighetsuppdragen omfattar medverkan som sakkunnig avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vid både nybyggnad och ändring av många olika typer av byggnader, utemiljöer och anläggningar. Projekten varierar från medverkan som kunskapskonsult och certifierad sakkunnig enl. PBL till inventeringsuppdrag av befintliga publika lokaler med åtgärdsförslag. Flera av våra arkitekter är certifierade sakkunniga inom tillgänglighet enligt PBL/TIL. Tillgänglighetsuppdragen omfattar bostäder, kontor, skolor, vårdanläggningar, sport- och fritidsanläggningar, hotell, restauranger, kollektivtrafikanläggningar, konferensanläggningar, museer, kulturhistoriskt intressanta byggnader med mera.

Exempel på olika typer av uppdrag

Tillgänglighetsinventering
(enl. HIN) med åtgärdsförslag

Sakkunnig tillgänglighet vid
ändring av byggnad

 • Kokpunkten, Västerås
 • Hornstulls Galleria
 • Kista nya bibliotek
 • Dans och Cirkushögskolan, Stockholm
 • Sofia kyrka

Sakkunnig tillgänglighet vid nybyggnad

 • Barents center, Haparanda
 • KKR, Malmö
 • Kiruna stadshus
 • Torsplan, Hagastaden
 • Citybanan (stationer Odenplan och City)
 • Jakobsbergs bussterminal
 • Åkersbergs förskola, Enköping
 • Kv. Tresticklan, Norra Djurgårdsstaden