SAKKUNNIGA INOM TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighetsuppdragen omfattar medverkan som sakkunnig avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vid både nybyggnad och ändring av många olika typer av byggnader, utemiljöer och anläggningar. Projekten varierar från medverkan som kunskapskonsult och certifierad sakkunnig enl. PBL till inventeringsuppdrag av befintliga publika lokaler med åtgärdsförslag. Tillgänglighetsuppdragen omfattar bostäder, kontor, skolor, vårdanläggningar, sport- och fritidsanläggningar, hotell, restauranger, kollektivtrafikanläggningar, konferensanläggningar, museer, kulturhistoriskt intressanta byggnader med mera.

Exempel på olika typer av uppdrag

  • Tillgänglighetsinventering
    (enl. HIN) med åtgärdsförslag

Exempel: Swedavias flygplatser (Arlanda, Landvetter, Malmö, Luleå, Umeå, Kiruna och Visby), Vasamuseet

Läs mer om tillgänglighetsinventering!

  • Sakkunnig tillgänglighet vid
    ändring av byggnad

Exempel: Kokpunkten Västerås, Hornstulls Galleria, Kista nya bibliotek, Dans och Cirkushögskolan Stockholm, Sofia kyrka

  • Sakkunnig tillgänglighet vid nybyggnad

Exempel: Barents center Haparanda, KKR Malmö, Kiruna stadshus, Torsplan Hagastaden, Citybanan (stationer Odenplan och City), Jakobsbergs bussterminal, Åkersbergs förskola Enköping, Kv. Tresticklan Norra Djurgårdsstaden