• Fasaden på Värtaterminalen

VÄRTATERMINALEN, STOCKHOLM

Den nya passagerarterminalen i Värtahamnen har blivit en knutpunkt för ett stort antal passagerare. Byggnadens komplexa användning och publika karaktär kräver en god tillgänglighet för alla besökare oavsett funktionsförmåga. För att uppnå dessa höga krav anlitades BBH som tillgänglighetskonsult från tidigt skede. Arbetet påbörjades i nära samarbete och i kontinuerlig dialog med Stockholms Hamnar samt projekterande arkitekt C.F. Møller.
Resultatet av detta arbete blev ett tillgänglighetsprogram som definierade nivån på tillgänglighetskraven. Inom fortsatt projekteringsarbete har en kontinuerlig uppföljning av tillgänglighet skett fram till färdig byggnad. Värtaterminalen är ett miljömässigt landmärke för den nya stadsdelen Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden.

FAKTA
Beställare: Stockholms Hamnar
Typ av uppdrag: Sakkunnig tillgänglighet vid nybyggnad.

Visuella och taktila ledstråk underlättar orienteringen.

Kontrastmarkering av trappa.

En av de gröna takterasserna med tydligt ledstråk.