ULVSUNDADEPÅN

Ulvsundadepån stod färdig i början av 2014 och är vår senast färdigställda spårdepå. Depån uppfördes för tvärbanans förlängning till Solna och som enskilt byggprojekt i Stockholmsområdet befinner det sig storleksmässigt strax efter Friends Arena, Tele2 Arena och Nya Karolinska Sjukhuset. Gestaltning av byggnader och avskärmning mot omgivningen arbetades fram i samarbete med Temas landskapsarkitekter. BBH var projektets arkitekter, samt utvecklade depålayout och lösning av depåfunktioner. För att depåns alla funktioner skulle rymmas på den mycket begränsade tomtytan genomfördes mycket noggranna måttstudier.
Stockholms Skönhetsråd beskriver i ett yttrande depån som en väl gestaltad anläggning.

FAKTA
Plats: Bromma
År: Färdigställt 2014
Beställare: Trafikförvaltningen, SLL

SE FLER AV VÅRA PROJEKT