ULVSUNDADEPÅN

Ulvsundadepån stod färdig i början av 2014. Depån uppfördes för tvärbanans förlängning till Solna. Som enskilt byggprojekt i Stockholmsområdet befinner det sig storleksmässigt strax efter Friends Arena, Tele2 Arena och Nya Karolinska Sjukhuset. Som projektets ansvariga arkitekt gestaltade BBH en anläggning på en mycket trång tomt där det krävdes mycket noggranna måttstudier för att depålayouten skulle fungera och alla funktioner inrymmas. Utvändiga landskapselement och avskärmning mot omgivningen arbetades fram i samarbete med Tema landskapsarkitekter.

Stockholms Skönhetsråd beskriver i ett yttrande depån som en väl gestaltad anläggning.

FAKTA
Plats: Bromma
År: Färdigställt 2014
Beställare: Trafikförvaltningen, SLL