• Vy från Busstorg

  • Flygbild

  • Fasad Väster

  • Typlägenheter

TRÄBJÄLKEN

Ett attraktivt läge i Sollentuna centrum ska lyftas fram genom på- och tillbyggnad av ett befintligt äldreboende från 1980-talet.

Med en tydligt vertikal tillbyggnad ges byggnaden karaktär och ett nytillkommet entrétorg blir en nod för promenadstråken mellan centrum och intilliggande bostadsområden.

I på- och tillbyggnad ryms ca 65 smålägenheter samt verksamhetslokaler i markplan.

FAKTA

Plats: Kv. Träbjälken, Sollentuna
Beställare: Sollentunahem

SE FLER AV VÅRA PROJEKT