TOMTEBODA BUSSDEPÅ

BBH projekterar ny bussdepå för Stockholms innerstadsbussar i de lokaler som blir tomma när Posten flyttat från sina berömda byggnader i Tomteboda. Verkstad inreds i bottenvåningen på Terminalbyggnaden. Administration, tvätthall och bussuppställning i två våningar i ny byggnad omedelbart väster om befintliga byggnader. Gestaltning av nybyggnadsdelarna har tagits fram i samarbete med Varg Arkitekter.

FAKTA
Plats: Stockholm/Solna
År: Pågående
Beställare: SL