TÄBY BUSSDEPÅ

Vid uppförandet av en ny tvätthall på Täby bussdepå hade BBH uppdraget som generalkonsult. Projektet omfattar en ny busstvätthall innehållande två tvättfiler, en klottersaneringshall, teknik- samt personalutrymmen. Byggnaden utmärker sig med sina omsorgsfullt utformade tegelfasader. Samtliga materialval är mycket genomtänkta och väl avvägda för att klara det slitage som miljön i tvätthallen orsakar.

FAKTA
Plats: Täby
År: Färdigställt 2013
Beställare: Storstockholms lokaltrafik, SL