STOCKBY BUSSDEPÅ

Stockby bussdepå har dimensionerats för 42 bussar, en ny anläggning för Lidingöbussarna. Bussarna huvudsakliga drivmedel är biogas levererad via pipeline. Den nya bussdepån är utformad efter vår tids krav på god arbetsmiljö, generösa körytor och en arkitektur som ger identitet till sin verksamhet. Verkstaden och tvätthallen dimensioneras, vad avser portar och lyfthöjder i verkstaden, även för dubbeldäcksbussar.

FAKTA
Plats: Lidingö
År: Projektering fram till systemhandling
Beställare: Storstockholms lokaltrafik, SL