• Entréplats.

  • Gångstråk.

  • Gård marknivå.

  • Flygvy över entréplats.

  • Flygvy över kvarteret.

  • Normalplan.

SLÄGGAN

Kvarteret Släggan i Häggvik. Uppdrag åt Sollentunahem.
Ett befintligt bostadsområde från 60-talet förtätas med
100 nya bostäder.
Attraktivt läge i närheten av pendeltåg och Förbifartens
knutpunkt Häggvik. Varierande lägenhetsstorlekar men
mestadels smålägenheter.

FAKTA
Plats: Häggvik, Sollentuna
År: 2017
Beställare: Sollentunahem

SE FLER AV VÅRA PROJEKT