SL-KUNDTJÄNST

På uppdrag av Trafikförvaltningen har BBH utformat SL:s nya Kundtjänst vid Sergels Torg. Arbetet innebar att utforma ett helt nytt koncept för Kundtjänstverksamheten. Som SL:s ansikte utåt ska servicepersonalen arbeta ute bland kunderna med mer självbetjäning som även innebär kontantfri hantering och digitalisering. Själva kundtjänstdelen är placerad i ”backoffice”. BBH har varit arkitekter från första skiss till byggplatsuppföljning i en tät process där alla delar från detalj till helhet har gestaltats. Ljusdesignen har utformats i samarbete med Ljusrum.

FAKTA
Plats: Sergels Torg, Stockholm City
År: Färdigställt 2018
Beställare: Trafikförvaltningen, SLL