NORSBORGSDEPÅN

I Norsborg byggs en ny tunnelbanedepå för de 70 meter långa tunnelvagnar som SL planerar att köpa in. Vid utformningen av anläggningen har särskild hänsyn tagits till möjligheten att använda förarlösa tåg. Den invändiga miljön är omsorgsfullt utformad, för att säkerställa en bra och attraktiv arbetsmiljö. Utifrån högt ställda krav på god gestaltning utformades depån i nära samarbete med Botkyrka kommun och beställaren SL. BBH har utvecklat depålayouten och medverkade även under program- och systemhandlingsfasen.

FAKTA
Plats: Botkyrka
År: Beräknas vara klar hösten 2016.
Yta: Byggnader ca: 18 000 kvm, tunnelområden 22 000 kvm.
Beställare: Storstockholms lokaltrafik, SL

SE FLER AV VÅRA PROJEKT