MOLNBYDEPÅN

För att ta hand om de nya fordon som kommer att köpas in till Roslagsbanan planeras en ny depå strax norr om Molnby station. Depån kommer att bestå av två huvudbyggnader: en uppställningshall som placeras längs med trafikspåret samt en verkstads- och administrationsbyggnad som placeras inskjuten i slänten mot nordväst. Formspråket är inspirerat av jordbrukslandskapets storskaliga ekonomibyggnader och fasadmaterialen är en modern tolkning av befintliga material i området. Molnbydepån projekteras tillsammans med Ramböll och Atkins, och planeras vara klar år 2019.

FAKTA
Plats: Molnby, Vallentuna
År: Beräknas vara klar år 2019
Beställare: Trafikförvaltningen, SLL

SE FLER AV VÅRA PROJEKT