LUNDA BUSSDEPÅ

När bussdepån i Lunda planerades medförde den begränsade tillgången på lämplig mark att anläggningen delades upp i två delar. En fastighet med verkstad och kontorsdel och en tvätthall och uppställningsdel med plats för 80 bussar på en separat, angränsande fastighet. Tvätthallen uppfördes med tung betongstomme, medan verkstadsdelen uppfördes med stålstomme. För att hålla samman intrycket av en anläggning, fastän på separata tomter, har byggnaderna fått ett gemensamt uttryck med fasader i tegel och vegetationstak. Produktionskostnaden var cirka 280 miljoner.

FAKTA
Plats: Spånga
År: Färdigställt 2009.
Beställare: Storstockholms lokaltrafik, SL