• Detaljbild på en gul vattenrutschkana i kokpunkten simhall

KOKPUNKTEN ÄVENTYRSBAD

Äventyrsbadet Kokpunkten är inhyst i ett ombyggt ångkraftverk, som är byggnadsminnesförklarat och har ett starkt bevarandevärde, vilket har haft stor betydelse för projektet. BBH hade uppdrag att bevaka tillgängligheten i såväl äventyrsbad som tillhörande lokaler för allmänheten. Vårt arbete inleddes i tidigt skede med upprättandet av en bevakningslista gällande tillgänglighet och användbarhet, som stöd i programformuleringen. BBH följde sedan projektet, genom alla skeden fram till färdig byggnad.

FAKTA
Beställare: PEAB AB
Typ av uppdrag: Sakkunnig tillgänglighet vid ändring av byggnad.

EXEMPEL PÅ VAD VI GJORT PÅ KOKPUNKTEN

Pool i kokpunkten simhall

Bassäng med taklyft.

Trappa med ledstång ner i en pool i kokpunkten simhall

Kontrastmarkering av trappsteg samt handledare ner till bassängen.

Kontrastmarkering på pelare i Kokpunkten simhall

Balansstöd och kontrastmarkeringar.

Bild på en vattenrutschkana utomhus, tagen underifrån i kokpunkten simhall

Starkt bevarandevärde utvändigt med samtida inslag.

SE FLER AV VÅRA PROJEKT