HORNSTULLS GALLERIA

Hornstulls nya handelsplats med butiker, restauranger och caféer har blivit en populär mötesplats på Södermalm i Stockholm. I publika lokaler som dessa ställs krav på god tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För att bevaka att kraven tillgodoses anlitades BBH som tillgänglighetskonsult/sakkunnig avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. BBH såg till att tillgänglighetsfrågorna bevakades genom granskning av handlingar i olika projekteringsskeden, från bygglovshandling till systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling,samt via deltagande i möten ända fram till färdig byggnad. Skriftliga granskningsutlåtanden och sakkunnigintyg utfärdades.

FAKTA
Beställare: Bonnier fastigheter genom Wester+Elsner Arkitekter
Typ av uppdrag: Sakkunnig tillgänglighet vid ändring av byggnad.

EXEMPEL PÅ VAD VI GJORT PÅ HORNSTULLS GALLERIA

Ramp och ledstråk i Hornstull galleria

Ramper och ledstråk.

Kontrastmarkering vid trappa i Hornstull galleria

Kontrastmarkering.

Kontrastmarkering vid rulltrappa i Hornstull galleria

Kontrastmarkering av pelare och rulltrappa.