HÖGDALEN

BBH projekterar en ny uppställningshall, utökade förråds- och kontorsytor vid befintlig verkstad samt en helt ny hjulsvarv. Svarven på Högdalsdepån ersätter nuvarande undergolvssvarv i Brommadepån som läggs ner på sikt.

I dagsläget finns det 24 st uppställningsplatser men dagligen tursätter depån 25 st tunnelbanetåg. Platsbristen leder till manövreringsproblematik i depån och försvårar tursättningen av vagnar. Depån kommer att utökas med ytterligare 4 st uppställningsplatser för fullängdståg, från dagens
24 till 28 platser.

Ny förrådsbyggnad på 300 m² i markplan ersätter befintligt tältförråd som är 200 m².

Byggstart: 2016

Beställare: Trafikförvaltningen, SLL

Plats: Stockholm/Högdalen

SE FLER AV VÅRA PROJEKT