FYRISLUND BUSSDEPÅ

På uppdrag av UL utformade BBH en ny bussdepå för 80 bussar i Fyrislund. En bussdepå med höga miljöambitioner, det nya drivmedlet biogas skulle vara väl inarbetat i anläggningens struktur. BBH var drivande i projektet från lokalisering till färdig anläggning. Depån består av en centralbyggnad med åtta verkstadsplatser och kontors- och personalutrymmen samt en tvätthallsbyggnad med dubbla tvätt- och städfiler. På Fyrislunds bussdepå stod BBH också för ett uppskattat konstprogram som ett led i att erbjuda bästa möjliga arbetsmiljö.

FAKTA
Plats: Uppsala
År: Färdigställt 2012
Beställare: Upplands Lokaltrafik, UL