Charlottendal bussdepå

Söder om Gustavsberg är bussdepå Charlottendal under uppbyggnad. I formspråk och materialval ansluter anläggningen delvis till den äldre tegelindustriarkitektur, såsom den gamla porslinsfabriken, som finns i området. Charlottendal är den största bussdepå SL låtit bygga sedan 1970-talet och när den står färdig kommer den rymma ca 140 bussar, 16 reparationsplatser och tre tvätt- och städfiler. White arkitekter arbetade fram systemhandlingar och BBH har ansvarat för bygghandlingar och färdigprojektering av depån.

FAKTA
Plats: Värmdö
År: Påbörjas 2014
Beställare: Storstockholms lokaltrafik, SL

.