BRO SPÅRDEPÅ

Bro pendeltågsdepå har byggts ut med ett extra servicespår, två nya reparationsplatser, samt nya förråd och personalutrymmen. Den nya delen är till ytan större än den ursprungliga depåbyggnaden från 2004-2006. BBH har som generalkonsulter ansvarat för hela projekteringen och utformning av underhållsplatser samt förråd och personalutrymmen. Depån är anpassad för ett effektivt underhåll av fordon tillhörande X60-familjen. En stor utmaning under projektet var att depån skulle vara i drift under hela byggtiden. I hela pendeltågssystemet saknas ett antal uppställningsplatser. Under byggtiden utökades projektet med ytterligare fyra spår utomhus för nattuppställning av fordon.

FAKTA
Plats: Upplandsbro
År: Färdigställd 2016
Beställare: Trafikförvaltningen SLL
BBH Generalkonsult för uppdraget