BRO SPÅRDEPÅ

BBH ritade utbyggnaden av pendeltågsdepån i Bro. Den befintliga depån byggdes under åren 2004-2006 och utvecklas nu med ett extra servicespår, två nya reparationsplatser, samt nya förråd och personalutrymmen. Depån är anpassad för ett effektivt underhåll av fordon tillhörande X60-familjen. BBH var generalkonsult och ansvarade för hela projekteringen och utformning av underhållsplatser samt förråd och personalutrymmen. En stor utmaning under projektet var att depån skulle vara i drift under hela byggtiden. I hela pendeltågssystemet saknas ett antal uppställningsplatser. Under byggtiden utökades projektet med ytterligare fyra spår utomhus för nattuppställning av fordon.

FAKTA
Plats: Upplandsbro
År: Färdigställd 2016
Beställare: Trafikförvaltningen SLL
BBH Generalkonsult för uppdraget