AGADEPÅN

Agadepån på Lidingö byggs för ca 30 spårvagnar och är tänkt att inrymma alla spårvagnar som trafikerar Spårväg City. Anläggningen är placerad på en mycket trång tomt, vid infarten till ett större bostadsområde som är under byggnation, vilket har ställt höga krav på logistik och design. BBH har tagit fram depålösning, logistik och funktioner och gestaltningen har arbetats fram tillsammans med Rundquist Arkitekter. Formspråket har sitt ursprung i gamla tåghallar med valvformade tak. Depån är under uppförande och en del av anläggningen färdigställs för trafik i januari 2015.

FAKTA
Plats: Lidingö
År: Beräknas vara fullt utbyggd 2018, provisorisk depå för Lidingöbanan färdig 2015
Beställare: Trafikförvaltningen, SLL