HAGALUNDSDEPÅN

Nytt uppdrag för BBH! 

BBH har blivit upphandlad som generalkonsult av Jernhusen och ska i tätt samarbete med dem utveckla delar av Hagalundsdepån för att kunna hantera framtida fordonsflotta. 

FAKTA
Plats: Hagalund, Solna
År: Pågående
Beställare: Jernhusen