Välkommen Hanna!

Hanna Odestig har nyligen börjat hos oss på BBH och vi välkomnar som vanligt med 3  snabba frågor.

Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH? Hanna

Efter att som arkitekt ha arbetat i kommun inom stadsplanering bär jag med mig värdefull kunskap om beslutsprocesser, bygglagstiftning och samverkansarbete. Jag har även erfarenhet från arkitektverksamhet i den mindre skalan samt fördjupade kunskaper inom fysisk tillgänglighet.

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner?

Nyfikenhet, gott samarbete och strävan att hitta goda lösningar är det som främst driver mig i mitt arbete som arkitekt. Jämte det har jag ett stort engagemang för tillgänglighetsfrågor.

Vad hoppas du kunna göra på BBH?

Jag hoppas kunna bidra till en breddad tillgänglighetskompetens och få vara med och utveckla BBH:s tillgänglighetsuppdrag. Jag ser också mycket fram emot att i nära samarbete med kunniga kollegor bli delaktig i projekteringen av stora, komplexa projekt.