Välkommen Aghyad!

Vi välkomnar Aghyad Alkassime, Arkitekt som ny medarbetare till oss på BBH med tre ställda frågor.

Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH?

Jag kommer från Berg & Gren Arkitektkontor. Under min anställning där arbetade jag i flera olika uppdrag i projektering samt att jag arbetade som visualiserare. Med mina erfarenheter från olika kulturella miljöer hoppas jag kunna bidra till en utvecklingen på BBH.

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner?

Nyfikenhet och den ständiga frågan om hur man utvecklar arkitektur.

Vad hoppas du kunna göra på BBH?

Jag hoppas genom min erfarenhet och samarbete med mina kollegor att vi bidrar till att BBH når sin vision.