SPECIALISTER PÅ BUSSPROJEKT

BBH har under flera årtionden varit delaktiga i utbyggnaden av kollektivtrafiken för buss som skett i Stockholmsregionen. Vi har deltagit i alla skeden så som marklokalisering, programutredning och projektering till strategisk planering. Det här har skapat oss en plattform med spetskompetens inom det här  området som är unik.