SPECIALISTER PÅ BUSSPROJEKT

BBH har genom åren varit mycket delaktiga i den utbyggnad av kollektivtrafiken för buss som skett i Stockholmsregionen. Vi har genom att delta i alla skeden, från marklokalisering, programutredningar och projektering till strategisk planering, skapat oss en spetskompetens som är unik. 

Exempel på uppdrag

Tomteboda bussdepå
Charlottendal bussdepå
Fyrislund bussdepå
Frihamnen bussdepå
Lunda bussdepå