Välkommen Aghyad!

Vi välkomnar Aghyad Alkassime, Arkitekt som ny medarbetare till oss på BBH med tre ställda frågor.

Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH?

Jag kommer från Berg & Gren Arkitektkontor. Under min anställning där arbetade jag i flera olika uppdrag i projektering samt att jag arbetade som visualiserare. Med mina erfarenheter från olika kulturella miljöer hoppas jag kunna bidra till en utvecklingen på BBH.

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner?

Nyfikenhet och den ständiga frågan om hur man utvecklar arkitektur.

Vad hoppas du kunna göra på BBH?

Jag hoppas genom min erfarenhet och samarbete med mina kollegor att vi bidrar till att BBH når sin vision.

BBH fortsätter att växa

CeciliaVi välkomnar Cecilia Heljelöf Jondell, Arkitekt som ny medarbetare till oss på BBH.

Cecilia har en bred erfarenhet inom bygg- och inredningsprojekt, från skiss- och gestaltningsskede till färdiga bygghandlingar. Hon har även arbetat med färgsättning och materialval i större inredningar i olika projekt.

Det är viktigt att se helheten i en miljö. Den ska vara fungerande och inkluderande för alla. Tillgänglighet och hållbarhet är därför viktigt och bra att ha med sig från början i ett projekt.
Som arkitekt är uppgiften också att få till det genomtänkt och snyggt.

Hon kommer med sin tidigare erfarenhet kunna bidra på olika plan till olika typer av projekt men också att kunna bredda kompetensen på kontoret inom inredningsprojekt.

De miljöer som BBH jobbar mycket med har även fast inredning att lösa och som många gånger ligger nära tillgängligheten. Att få jobba med all den kompetens som finns på BBH och vara en i länken är både kul och spännande!

Välkommen Hanna!

Hanna Odestig har nyligen börjat hos oss på BBH och vi välkomnar som vanligt med 3  snabba frågor.

Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH? Hanna

Efter att som arkitekt ha arbetat i kommun inom stadsplanering bär jag med mig värdefull kunskap om beslutsprocesser, bygglagstiftning och samverkansarbete. Jag har även erfarenhet från arkitektverksamhet i den mindre skalan samt fördjupade kunskaper inom fysisk tillgänglighet.

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner?

Nyfikenhet, gott samarbete och strävan att hitta goda lösningar är det som främst driver mig i mitt arbete som arkitekt. Jämte det har jag ett stort engagemang för tillgänglighetsfrågor.

Vad hoppas du kunna göra på BBH?

Jag hoppas kunna bidra till en breddad tillgänglighetskompetens och få vara med och utveckla BBH:s tillgänglighetsuppdrag. Jag ser också mycket fram emot att i nära samarbete med kunniga kollegor bli delaktig i projekteringen av stora, komplexa projekt.

Välkommen Rian!

Välkommen Rian Jerede,  Arkitekt, som börjar hos oss på BBH.
3 snabba frågor till Rian:

Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH?Rian

Jag har tidigare arbetat på Fokus Arkitektur där jag arbetade med olika typer av projekt. Uppgifterna där varierade mellan skissarbete, uppförande av planlösningar, fasader, 3D och olika typer av ritningshandlingar.

Min bakgrund med många års erfarenhet i design och byggnation har medfört att jag kan hantera olika skeden från idéskisser till detaljer vid projektering, samt till uppföljning av projektens slutskeden.

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner?

Jag anser att arbete i alla typer av projekt ger en viktig chans för arkitekten att utvecklas på flera håll, därför är jag nyfiken i att utveckla mina kunskaper inom ritningsprogram och 3D visualisering, samt inom krav och byggmaterial. Att planera tiden i arbetet är en viktig fråga som man bör fokusera på.

Vad hoppas du kunna göra på BBH?

Med mina kunskaper och min erfarenhet i arkitektur kan jag bidra i projekt hos BBH i alla skeden, samtidigt som jag hoppas på nya erfarenheter i olika typer av projekt och program.

Välkommen Alexander!

Varmt välkommen Alexander Martinez, byggnadsingenjör, som nyligen har börjat hos oss.
3 snabba frågor till Alexander:

Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH?

Jag har sedan tidigare jobbat hos Projektengagemang som byggingenjör inom 3D laserscanning och 3D modellering. Ett stort intresse är 3D/BIM-projektering som jag hoppas på att få bidra med till BBH.

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner?

Jag är väldigt nyfiken på att få utvecklas inom byggprojektering på arkitektsidan.
Öka min kunskapsnivå ytterligare och hjälpa BBH att nå de mål som behövs i olika projekt.

Vad hoppas du kunna göra på BBH?

Förutom att bidra med mina erfarenheter vill jag uppleva nya olika arbetssätt och arbetsmetodiker och för att få uppleva hela projekteringsfasen vill jag arbeta i projekten från början till slut.

Välkommen Angelica!

Vi vill välkomna Angelica Hogarth, Arkitekt, som nyligen har börjat hos oss.
3 snabba frågor till Angelica:

Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH?

Erfarenhet inom hållbarhet och tillgänglighet och metoder för detaljer och övergripande planering. Erfarenhet från att samordna projekt med byggnormer och modern gestaltning och att utarbeta effektiva detaljer som skapar samband mellan det som ska byggas och byggnadens verklighet.

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner?

Att skapa en dialog med visuella egenskaper för att kunna redovisa hur vi kommer att uppfatta den byggda miljön. Att kombinera teknik, med nya byggnadsmetoder och integrerade system för att detta ska bli del av den fysiska byggda miljön.

Vad hoppas du kunna göra på BBH?

Ett stort intresse har alltid varit detaljer, och jag hoppas därför med mitt engagemang kunna bidra med mina kunskaper inom arkitektur och erfarenheten från tekniskt komplexa projekt och avancerad samordning.

Välkommen Annalisa!

Vi vill välkomna Annalisa Marinelli som har börjat hos oss!
3 snabba frågor till Annalisa:

Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH?

Jag är arkitekt utbildad i Italien. Jag har ett brett kompetensområde med en kombination av genusfrågor, erfarenhet från tekniskt arbete, politiskt arbete på lokal nivå och stadsutveckling/planering. Tillgänglighetsfrågorna har varit den röda tråden i min mångfasetterade erfarenhet.

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner?

Att nätverka över yrkesgränser och se på verkligheten ur olika infallsvinklar är min styrka. Jag gillar att arbeta på gränsen mellan det personliga och det politiska och tycker att arkitekturen kan förbättra människors sätt att leva.
Detta gäller både inomhus och i staden med hänsyn till var och ens vardagliga behov.

Vad hoppas du kunna göra på BBH?

Jag vill bidra till att hållbarhet- och tillgänglighetsfrågor i samhället även borde inräkna
könsroller, kultur- mångfald- och inkluderingsfrågor.

Välkommen Reza!

Vi vill välkomna Reza Mahmoodi som har börjat hos oss!
3 snabba frågor till Reza:

Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH?

Jag avslutade min arkitektutbildning på KTH i Stockholm i våras. Ett stort intresse har alltid varit detaljer och jag hoppas därför kunna bidra med mina kunskaper inom det i de projekt BBH arbetar med.

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner?

Jag är en intresserad och nyfiken person som är intresserad av att efter mina studier se hur arbetsmetoder tillämpas i olika projektskeden.

Vad hoppas du kunna göra på BBH?

Jag hoppas på nya erfarenheter, vara aktiv i olika projekt och hjälpa till med att nå mål och visioner.

Välkommen Alexander!

Vi vill välkomna Alexander Trimboli som har börjat hos oss!
3 snabba frågor till Alexander:

Alexander

Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH?

Arbete med tekniskt krävande projekt och samarbete i stora komplexa projektgrupper.
Jag har mest arbetat med vårdprojekt där allt naturligtvis kretsar kring människan. Där har man ett fokus på det mänskliga, ett perspektiv som jag önskar behålla när vi bygger hus för våra största fordon och det säkert är lätt att förlora sig i skalan.

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner?

Utmaningen att uppnå en omsorgsfullt gestaltad miljö bortom funktionskrav och riktlinjer.
Arbetsgruppens dynamik intresserar mig. Det är nödvändigt att alla deltagare utvecklas, samtidigt som vi håller fast vid projektmål och visioner.

Vad hoppas du kunna göra på BBH?

Inspirerad av kontorets alla specialister och duktiga medarbetare ser jag fram emot nya typer av projekt och metoder.
För att effektivisera projekteringen och samtidigt värna om den slutgiltiga utformningen vill jag verka för att BBH ska bidra med sin erfarenhet i projektens tidiga skeden.

Välkommen Luca!

I  veckan började Arkitektpraktikant Luca hos oss som ska vara här ett år.Luca
3 snabba frågor till Luca:

Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH?

Jag kommer från tre års arkitektstudier på Chalmers där jag jobbat med framförallt fiktiva projekt så det ska bli roligt att jobba med arkitektur där det man ritar har en riktig beställare och ska bli en fysisk verklighet.

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner?

Jag är framförallt nyfiken och vill lära mig en massa av alla duktiga medarbetare inom allt från arkitektens verktyg, metodik, skapandeprocessen och hur man kan skapa attraktiva miljöer och arbetsplatser för människan.

Vad hoppas du kunna göra på BBH?

Jag hoppas kunna hjälpa till med och avlasta i olika projekt på kontoret och bidra med nya fräscha ögon. Min tid här hoppas jag ska ge mycket kunskap som jag kan ta med mig in i 2 års masterstudier.