Välkommen Mikael!

Välkommen Mikael!

Den 1 februari började Mikael hos oss, här några korta frågor vi ställde: Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH? Att kunna arbeta med stora komplexa projekt i stora ”team” där samordning mellan olika discipliner och kommunikation är viktig. Jag har också många...
God Jul!

God Jul!

Det gångna året har varit minst sagt prövande för hela samhället och tyvärr också för flera individer, vilka vi vill sända en extra tanke till. BBH har så som många andra företag fått ställa om sin verksamhet och vi har fått lära oss att arbeta ännu mer som ett lag...
Ny spårvagnsdepå i Göteborg

Ny spårvagnsdepå i Göteborg

Göteborg växer och kollektivtrafiken ökar och en ny spårvagnsdepå, Ringödepån kommer därför att byggas på Hisingen norr om Göta Älv.   Med Skanska som totalentreprenör kommer BBH glädjande nog att fortsätta sitt engagemang i Ringödepån genom att projektera...
Projekteringsmetodik för arkitekter

Projekteringsmetodik för arkitekter

BBH har under pandemin passat på att utveckla kontoret genom att öka kunskapen för de digitala verktyg vi använder oss av som arkitekter. Utbildningen har utvecklats av vår BIM-ansvarig på kontoret, Ali Özpekmezci, och BBH har även tidigare genomfört ett flertal andra...
Tomteboda bussdepå

Tomteboda bussdepå

BBH projekterar en ny bussdepå för Stockholms innerstadsbussar i de lokaler som blev tomma när Posten flyttade från sina berömda byggnader i Tomteboda. Depån kommer bli SL:s största bussdepå och det pågående bygget beräknas vara klart 2021. Verkstadsdelen av depån är...