Inlägg av BBHKommunikation

God Jul!

Det gångna året har varit minst sagt prövande för hela samhället och tyvärr också för flera individer, vilka vi vill sända en extra tanke till. BBH har så som många andra företag fått ställa om sin verksamhet och vi har fått lära oss att arbeta ännu mer som ett lag för att klara de utmaningar […]

Ny spårvagnsdepå i Göteborg

Göteborg växer och kollektivtrafiken ökar och en ny spårvagnsdepå, Ringödepån kommer därför att byggas på Hisingen norr om Göta Älv.   Med Skanska som totalentreprenör kommer BBH glädjande nog att fortsätta sitt engagemang i Ringödepån genom att projektera bygghandlingar.   I entreprenaden ingår en komplett verkstadsanläggning för underhåll av fordon uppdelat i två separata byggnader. En drifthall byggs för städning, lättare underhåll, utvändig tvätt samt […]

Samarbete mellan BBH Arkitektur & Teknik och Vardag Arkitekter

Vi är glada att kunna berätta om ett strategiskt samarbete mellan våra bolag som vi ingått för att stärka våra respektive verksamheters kompetens med större bredd och spets. Vi ser fram emot att genomföra gemensamma uppdrag, där våra olika kompetenser inom infrastruktur, tillgänglighet, gestaltning och stadsplanering kan bidra till fler intressanta lösningar och bättre arkitektur […]

Projekteringsmetodik för arkitekter

BBH har under pandemin passat på att utveckla kontoret genom att öka kunskapen för de digitala verktyg vi använder oss av som arkitekter. Utbildningen har utvecklats av vår BIM-ansvarig på kontoret, Ali Özpekmezci, och BBH har även tidigare genomfört ett flertal andra BIM utbildningar på yrkeshögskolor, så som Nackademin. Med hjälp av dessa samlade kunskaper […]

Tomteboda bussdepå

BBH projekterar en ny bussdepå för Stockholms innerstadsbussar i de lokaler som blev tomma när Posten flyttade från sina berömda byggnader i Tomteboda. Depån kommer bli SL:s största bussdepå och det pågående bygget beräknas vara klart 2021. Verkstadsdelen av depån är inredd i bottenvåningen av den befintliga Tomteboda-byggnaden, där inpassningen av de 25 verkstadsplatserna har gjorts […]

Depåer i trä!

I mitten av maj besökte konstruktören Tomas Alsmarker BBH för ett lunchföredrag om träkonstruktioner. Vi tycker det är viktigt att fortsätta vidareutbilda oss även i dessa tider och det inplanerade föredraget kunde genomföras via teams. Det var mycket inspirerande att höra om kostnadseffektiva och vackra hallbyggnader, det stärkte oss i våra idéer att kunna bygga hållbara depåer i trä. 

BBH är på plats!

I rådande pandemi genomför vi platsbesök enligt nödvändiga säkerhetsföreskrifter för att dra vårt strå till stacken i byggsverige.  Med noggranna hygienrutiner och heltäckande visir till våra bygghjälmar gör vi tillgänglighetssyn för nästan färdigställda byggnader.  Vi försöker minimera engångsartiklar och låta munskydden gå till de som behöver dem mer.    På bilden syns Annalisa och Alexander […]

Nytt uppdrag för SL!

Vi är glada att kunna berätta att vi har blivit upphandlade som generalkonsult av Trafikförvaltningen (SL), för att i samarbete med dem och Stockholms Stad utreda uppställning av Nockebybanans spårvagnar som i dagsläget finns uppställda på Brommadepån.

Välkommen James & Ninni

Vi vill välkomna James Clinch, byggnadsingenjör och Ninni Segerstedt Falewicz, arkitekt till oss på BBH!  Vi har ställt tre snabba frågor:  James:  Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH?  Jag har jobbat med stora vårdprojekt de senaste 10 åren, så jag kommer med en erfarenhet av långa, komplexa projekt där samordning är oerhört viktigt. Med […]

Trafikverkets arkitekturpris 2019

Vi gratulerar Wingårdh arkitektkontor till vinsten av Trafikverkets arkitekturpris 2019 och ett väl utfört projekt!  Vi är glada och stolta över att varit en av fyra nominerade och har som ambition att fortsätta göra projekt med samma goda kvalité.