Tomteboda bussdepå

BBH projekterar en ny bussdepå för Stockholms innerstadsbussar i de lokaler
som blev tomma när Posten flyttade från sina berömda byggnader i Tomteboda. Depån kommer bli SL:s största bussdepå och det pågående bygget beräknas vara klart 2021.

Verkstadsdelen av depån är inredd i bottenvåningen av den befintliga Tomteboda-byggnaden, där inpassningen av de 25 verkstadsplatserna har gjorts med största möjliga hänsyn och utan förvanskning av exteriören. 

Det kommer även bli en ny administrationsbyggnad i fyra plan med busstvätthall i bottenplanet, samt en ny bussuppställning i två plan som kommer placeras bredvid befintliga byggnader. Gestaltningen av nybyggnadsdelarna har tagits fram i samarbete med Varg Arkitekter.