Samarbete mellan BBH Arkitektur & Teknik och Vardag Arkitekter

Anna Rex och Sanna Taune, partners Vardag Arkitekter, samt Jessica Ehrnst, VD BBH Arkitektur och Teknik. Fotograf: Sara Burman | Ateljé Uggla

Vi är glada att kunna berätta om ett strategiskt samarbete mellan våra bolag som vi ingått för att stärka våra respektive verksamheters kompetens med större bredd och spets. Vi ser fram emot att genomföra gemensamma uppdrag, där våra olika kompetenser inom infrastruktur, tillgänglighet, gestaltning och stadsplanering kan bidra till fler intressanta lösningar och bättre arkitektur för ett hållbart samhälle.

I samband med detta kliver även Jessica Ehrnst, VD på BBH in som ordinarie styrelsemedlem i Vardag Arkitekters styrelse.