Nytt uppdrag- körspårstudier i Barkarby

BBH har genom Marit Tandstad av Trafikförvaltningen fått uppdraget att göra körspårstudier för den nya bussterminalen som skall byggas i Barkarby, Järfälla. Vid norra änden av plattformen kommer det bli en ny bytespunkt mellan pendeltåg, regionaltåg och utbyggd tunnelbana, och det blir därför det naturliga läget för en terminal för områdets busslinjer.

Terminalen kommer att ligga delvis överdäckad,mellan bland annat nya bostadskvarter och affärslokaler runt omkring mot norr till sydväst, och med järnvägen på östra sidan. In- och utfart sker i den öppna änden av terminalen mot söder, åt det håll stationen ligger idag.

Bussterminalen ska rymma 10 st hållplatser och cirka 8 st uppställningsplatser, samt även lokaler för förare och teknik.

Projektet befinner sig nu i Systemhandlingsskede och arkitekter för terminalanläggningen är Ahnborg Arkitekter.

Körspårsstudier utförs för att kontrollera konturer och mått på körbanor och hållplatser, som ett verktyg i projekteringen för komma fram till en utformning som ger en väl fungerande trafiklösning för fordon och resenärer. Arbetet görs med det digitala programmet Autoturn.