BBH på Light Rail Day

Under två dagar i början av november deltog BBH när över hundra intresserade samlades i Köpenhamn för att lära sig mer om Light Rail och spårväg. På Light Rail Day träffas branschfolk för att inspireras av föreläsningar och utbyta erfarenheter. Frikostigt delas kunskaper om både det som gått bra i projekten, men även det som varit mindre lyckat.

Intresset är stort både i Sverige och våra grannländer och många spårvägsprojekt är på gång. De mindre städerna bygger spårväg för att ersätta busstrafiken och de större för att komplettera befintlig spårtrafik med en ring- eller tvärbana.

De lärdomar vi tog med oss hem var bland annat för- och nackdelar med gröna spår och hur man kan arbeta med att förebygga olyckor p.g.a. trötta förare.