BBH fortsätter att växa

CeciliaVi välkomnar Cecilia Heljelöf Jondell, Arkitekt som ny medarbetare till oss på BBH.

Cecilia har en bred erfarenhet inom bygg- och inredningsprojekt, från skiss- och gestaltningsskede till färdiga bygghandlingar. Hon har även arbetat med färgsättning och materialval i större inredningar i olika projekt.

Det är viktigt att se helheten i en miljö. Den ska vara fungerande och inkluderande för alla. Tillgänglighet och hållbarhet är därför viktigt och bra att ha med sig från början i ett projekt.
Som arkitekt är uppgiften också att få till det genomtänkt och snyggt.

Hon kommer med sin tidigare erfarenhet kunna bidra på olika plan till olika typer av projekt men också att kunna bredda kompetensen på kontoret inom inredningsprojekt.

De miljöer som BBH jobbar mycket med har även fast inredning att lösa och som många gånger ligger nära tillgängligheten. Att få jobba med all den kompetens som finns på BBH och vara en i länken är både kul och spännande!