BBH är på plats!

I rådande pandemi genomför vi platsbesök enligt nödvändiga säkerhetsföreskrifter för att dra vårt strå till stacken i byggsverige. 

Med noggranna hygienrutiner och heltäckande visir till våra bygghjälmar gör vi tillgänglighetssyn för nästan färdigställda byggnader. 

Vi försöker minimera engångsartiklar och låta munskydden gå till de som behöver dem mer. 

 

På bilden syns Annalisa och Alexander under ”TIL-syn” av lokaler åt Socialförvaltningen i Botkyrka kommun.