BBH på Nackademin

Under de senaste två månaderna har BBH undervisat i Ritteknik, ett av flera uppdrag som BBH har haft i samarbete med Nackademin där vi har fått dela våra erfarenheter och kunskaper kring projektering och modellering.  Studenterna får lära sig att jobba med BIM-verktyget Revit och metoder för att projektera i programmet. Vi ser fram emot fler samarbeten med Nackademin med uppdrag att få forma byggbranschens framtid. Har ni frågor om vilka kompetenser vi har på BBH gällande utbildningar kontakta vår VD Jessica Ehrnst!

Nycertifierade sakkunniga inom tillgänglighet

Nu är vi ännu fler certifierade sakkunniga inom tillgänglighet på BBH! Vi gratulerar våra kollegor Annalisa och Carolin som nyligen blivit certifierade sakkunniga.

Behöver du hjälp med tillgänglighetsuppdrag? Kontakta då gärna någon av våra specialister!

Läs mer om hur vi jobbar med tillgänglighet under fliken tillgänglighet i huvudmenyn

BBH på Light Rail Day

Under två dagar i början av november deltog BBH när över hundra intresserade samlades i Köpenhamn för att lära sig mer om Light Rail och spårväg. På Light Rail Day träffas branschfolk för att inspireras av föreläsningar och utbyta erfarenheter. Frikostigt delas kunskaper om både det som gått bra i projekten, men även det som varit mindre lyckat.

Intresset är stort både i Sverige och våra grannländer och många spårvägsprojekt är på gång. De mindre städerna bygger spårväg för att ersätta busstrafiken och de större för att komplettera befintlig spårtrafik med en ring- eller tvärbana.

De lärdomar vi tog med oss hem var bland annat för- och nackdelar med gröna spår och hur man kan arbeta med att förebygga olyckor p.g.a. trötta förare.

Stålbyggnadsdagen

BBH besökte och deltog på Stålbyggnadsdagen 7 november i Göteborg, en intressant dag med många inspirerande föreläsningar. Stort fokus låg på olika lösningar för att skapa hållbarhet, något som vi fick se fler intressanta exempel på, bl a hur man kan bulta istället för att svetsa, intressanta hybridlösningar med flera olika material, och hur man med parametrisk design kan optimera konstruktioner och på så sätt minska användningen av material redan från början.

Nytt uppdrag- körspårstudier i Barkarby

BBH har genom Marit Tandstad av Trafikförvaltningen fått uppdraget att göra körspårstudier för den nya bussterminalen som skall byggas i Barkarby, Järfälla. Vid norra änden av plattformen kommer det bli en ny bytespunkt mellan pendeltåg, regionaltåg och utbyggd tunnelbana, och det blir därför det naturliga läget för en terminal för områdets busslinjer.

Terminalen kommer att ligga delvis överdäckad,mellan bland annat nya bostadskvarter och affärslokaler runt omkring mot norr till sydväst, och med järnvägen på östra sidan. In- och utfart sker i den öppna änden av terminalen mot söder, åt det håll stationen ligger idag.

Bussterminalen ska rymma 10 st hållplatser och cirka 8 st uppställningsplatser, samt även lokaler för förare och teknik.

Projektet befinner sig nu i Systemhandlingsskede och arkitekter för terminalanläggningen är Ahnborg Arkitekter.

Körspårsstudier utförs för att kontrollera konturer och mått på körbanor och hållplatser, som ett verktyg i projekteringen för komma fram till en utformning som ger en väl fungerande trafiklösning för fordon och resenärer. Arbetet görs med det digitala programmet Autoturn.

Bytespunkt Slussen – nytt uppdrag!

ÅF och BBH har glädjande nog fått uppdraget att tillsammans göra anpassningen av tunnelbaneentréer med projektering för ombyggnation av biljetthallarna Norra och Krysset vid station Slussen. En utmanande och anspråksfull uppgift i en av Stockholms mest intensiva knutpunkter.

Programmet för Bytespunkt Slussen drivs av Stockholms stad och Trafikförvaltningen med uppgiften att samordna Slussen som knutpunkt för tunnelbana, bussterminal för Nacka/Värmdötrafiken, slutstation för Saltsjöbanan, hållplatser för innerstadsbussarna och sjötrafiken. Programmet ansvarar för att kollektivtrafiken fungerar under och efter ombyggnationen av Slussen.

Ingången till slussens tunnelbana

Nytt projekteringsuppdrag

BBH har fått i uppdrag av Tvättjänst AB att projektera nybyggnaden av ett tvätteri i Norsborg, Botkyrka. Tvätteriet för ca 60 anställda består av verksamhetsytor i markplan samt kontor- och personaldelar på entresolplan. Byggstart beräknas bli under vintern 19-20.

Ny ordförande i BBH

Olle Bertfelt blir ny styrelseordförande i BBH Arkitektur & Teknik.

Olle har haft VD rollen i företaget under drygt 1 år och har dessförinnan en lång branscherfarenhet bland annat i uppbyggnaden av Projektengagemang som börsintroducerades 2018.

 

-BBH arkitekter har under något år genomgått en del strategiska och strukturella förändringar. BBH har en grundmurad kompetens inom sina verksamhetsområden som vi kommande år skall bredda både kompetensmässigt och geografiskt, säger Olle Bertfelt

Olle tillträder 9 okt 2019 i samband med att företaget får ny VD i Jessica Ehrnst

Jurybesök i Agadepån

Onsdagen 28/8-19 besökte Stålbyggnadsinstitutets jury Agadepån.

Av 30 st ansökningar är Agadepån ett av 10 nominerade förslag till Stålbyggnadspriset.

 

Projektet är utfört med BBH som arkitekter från utredningsstadiet tom bygghandlingar. Samarbete har skett med Rundqvist Arkitekter som tagit fram gestaltningskonceptet.

 

läs mer här: Stålbyggnadspriset2019

Jessica Ehrnst blir ny VD på BBH

BBH rekryterar Jessica Ehrnst till rollen som VD.

Närmast kommer hon från tjänsten som management konsult på Projektengagemang och innan dess som VD på arkitektföretaget Arkitema.

Hon är i grunden utbildad arkitekt och har tidigare arbetat som arkitekt på bland annat Tengbom och Wingårdhs Arkitektkontor.

 

Jessica tillträder 9 okt 2019. Nuvarande VD Olle Bertfelt övergår samtidigt till rollen som st ordf