Agadepån

Vi kan med stolthet berätta att Agadepån har blivit nominerad till Trafikverkets Arkitekturpris. Här en kort intervju med Danuta Sychut, arkitekt på BBH, som arbetat med uppdraget från start till färdigställande (2012-2017). 

Hur påbörjades projektet för AGA-depån? 

Storstockholms Lokaltrafik SL i samarbete med Stockholmsstad och Lidingöstad planerade en stor satsning för spårvagnstrafiken. Linjen Spårväg City skulle trafikera Norra djurgården, hela vägen från Sergels Torg, genom Ropsten, och ända ut till Gåshaga brygga längst ut på Lidingö. Man planerade att köpa nya spårvagnar för hela denna sträcka, och för uppställning och underhåll av den nya vagnparken behövdes nu en helt ny depå.  
BBH fick då i uppdrag att utreda lokalisering av den nya depån, och platsen som till slut valdes blev på Lidingö, vid Aga, samma plats där den gamla spårvagnsdepån och bussdepån redan fanns.  
BBH fortsatte sedan med uppdraget gällande depåns funktion, storlek, byggnader och logistik spåranläggning, och uppgiften var svår med tanke på den smala tomten. Det behövdes en fungerande lösning för depåns logistik och att få plats med en spårharpa med en minsta spårradie på 25 meter, och spårvagnens rörelser inom depån skulle ske rationellt och med minsta markanspråk.  
 

Vad var de största utmaningarna med uppdraget? 

Att utveckla gestaltningsidén bestående av små hallar med valvformade tak till stora moderna hallar utan väggar och pelare för att klara funktionskraven och samtidigt behålla det starka formspråket, var en stor utmaning. Byggnadernas tak skulle med en mjuk övergång övergå till vägg, och kläs med samma beklädnadsmaterial av keramik som taket som monterades som fjällpanel, vilket vi lyckades med!

  

Hur bidrog samarbetet med &Rundqvist till projektets goda resultat? 

När Lidingö stad behövde ta fram en ny detaljplan för området, hade &Rundquist Arkitekter fått uppdrag att komma med förslag till gestaltningen för att påskynda arbetet. Vi samarbetade med &Rundquist under systemhandlingsskedet, och samarbetet var mycket bra och framgångsrikt. 

Våra olika kompetenser och styrkor kunde utnyttjas till fullo, och ledde till ett resultat av hög arkitektonisk kvalitét! 

Vad är du mest nöjd med AGA-depån? 

Att vi lyckades lösa depåfunktioner på den begränsade tomt vi fått att disponera, men mest av att vi utvecklades som arkitekter genom detta projekt! 

Agadepån nominerad till Trafikverkets arkitekturpris

Vi är glada att Agadepån blivit nominerad till Trafikverkets arkitekturpris 2019! Priset delas ut vartannat år till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, hållbarhet samt hänsyn till natur- och kulturvärden. Vinnaren utses på arkitekturgalan den 10 mars.

Tre nya bussdepåer i Skåne

BBH har tillsammans med AFRY fått uppdrag att utforma tre depåer åt Region Skåne, två i Malmö och en i Lund. Regionen satsar brett att öka kvalité och tillgänglighet för sina resenärer. År 2030 planeras depåerna serva en fossilfri fordonsflotta för ca 275 bussar i Malmö och 175 bussar i Lund. Vi är stolta för förtroendet att vara med och skapa en framtida attraktiv kollektivtrafik för Skåneregionen! 

Välkommen Ali!

Vi hälsar Ali välkommen till oss på BBH med tre snabba frågor!

Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH?

Jag kommer tidigare från Tengbom Arkitekter där jag arbetat som projektör samt BIM-samordnare. Erfarenhet med både nationella som internationella projekt där uppgifter har varierat mellan projektering, modellansvar och samordning. Med tidigare erfarenhet hoppas jag kunna tillföra nya synsätt och metoder i hur vi projekterar och effektiviserar arbetet i våra projekt här på BBH.

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner?

Jag är en nyfiken person med ett stort intresse för teknik och problemlösning. Att påverka och bidra till ett mer hållbart samhälle är en stor drivkraft för mig både på och utanför arbetet.

Vad hoppas du kunna göra på BBH?

Jag hoppas kunna utveckla både företagets och mina egna kunskaper inom projektering och förstärka vår roll som arkitekt inom samordning med övriga discipliner.

BBH på Nackademin

Under de senaste två månaderna har BBH undervisat i Ritteknik, ett av flera uppdrag som BBH har haft i samarbete med Nackademin där vi har fått dela våra erfarenheter och kunskaper kring projektering och modellering.  Studenterna får lära sig att jobba med BIM-verktyget Revit och metoder för att projektera i programmet. Vi ser fram emot fler samarbeten med Nackademin med uppdrag att få forma byggbranschens framtid. Har ni frågor om vilka kompetenser vi har på BBH gällande utbildningar kontakta vår VD Jessica Ehrnst!

Nycertifierade sakkunniga inom tillgänglighet

Nu är vi ännu fler certifierade sakkunniga inom tillgänglighet på BBH! Vi gratulerar våra kollegor Annalisa och Carolin som nyligen blivit certifierade sakkunniga.

Behöver du hjälp med tillgänglighetsuppdrag? Kontakta då gärna någon av våra specialister!

Läs mer om hur vi jobbar med tillgänglighet under fliken tillgänglighet i huvudmenyn

BBH på Light Rail Day

Under två dagar i början av november deltog BBH när över hundra intresserade samlades i Köpenhamn för att lära sig mer om Light Rail och spårväg. På Light Rail Day träffas branschfolk för att inspireras av föreläsningar och utbyta erfarenheter. Frikostigt delas kunskaper om både det som gått bra i projekten, men även det som varit mindre lyckat.

Intresset är stort både i Sverige och våra grannländer och många spårvägsprojekt är på gång. De mindre städerna bygger spårväg för att ersätta busstrafiken och de större för att komplettera befintlig spårtrafik med en ring- eller tvärbana.

De lärdomar vi tog med oss hem var bland annat för- och nackdelar med gröna spår och hur man kan arbeta med att förebygga olyckor p.g.a. trötta förare.

Stålbyggnadsdagen

BBH besökte och deltog på Stålbyggnadsdagen 7 november i Göteborg, en intressant dag med många inspirerande föreläsningar. Stort fokus låg på olika lösningar för att skapa hållbarhet, något som vi fick se fler intressanta exempel på, bl a hur man kan bulta istället för att svetsa, intressanta hybridlösningar med flera olika material, och hur man med parametrisk design kan optimera konstruktioner och på så sätt minska användningen av material redan från början.

Nytt uppdrag- körspårstudier i Barkarby

BBH har genom Marit Tandstad av Trafikförvaltningen fått uppdraget att göra körspårstudier för den nya bussterminalen som skall byggas i Barkarby, Järfälla. Vid norra änden av plattformen kommer det bli en ny bytespunkt mellan pendeltåg, regionaltåg och utbyggd tunnelbana, och det blir därför det naturliga läget för en terminal för områdets busslinjer.

Terminalen kommer att ligga delvis överdäckad,mellan bland annat nya bostadskvarter och affärslokaler runt omkring mot norr till sydväst, och med järnvägen på östra sidan. In- och utfart sker i den öppna änden av terminalen mot söder, åt det håll stationen ligger idag.

Bussterminalen ska rymma 10 st hållplatser och cirka 8 st uppställningsplatser, samt även lokaler för förare och teknik.

Projektet befinner sig nu i Systemhandlingsskede och arkitekter för terminalanläggningen är Ahnborg Arkitekter.

Körspårsstudier utförs för att kontrollera konturer och mått på körbanor och hållplatser, som ett verktyg i projekteringen för komma fram till en utformning som ger en väl fungerande trafiklösning för fordon och resenärer. Arbetet görs med det digitala programmet Autoturn.

Bytespunkt Slussen – nytt uppdrag!

ÅF och BBH har glädjande nog fått uppdraget att tillsammans göra anpassningen av tunnelbaneentréer med projektering för ombyggnation av biljetthallarna Norra och Krysset vid station Slussen. En utmanande och anspråksfull uppgift i en av Stockholms mest intensiva knutpunkter.

Programmet för Bytespunkt Slussen drivs av Stockholms stad och Trafikförvaltningen med uppgiften att samordna Slussen som knutpunkt för tunnelbana, bussterminal för Nacka/Värmdötrafiken, slutstation för Saltsjöbanan, hållplatser för innerstadsbussarna och sjötrafiken. Programmet ansvarar för att kollektivtrafiken fungerar under och efter ombyggnationen av Slussen.

Ingången till slussens tunnelbana