Samarbete mellan BBH Arkitektur & Teknik och Vardag Arkitekter

Anna Rex och Sanna Taune, partners Vardag Arkitekter, samt Jessica Ehrnst, VD BBH Arkitektur och Teknik. Fotograf: Sara Burman | Ateljé Uggla

Vi är glada att kunna berätta om ett strategiskt samarbete mellan våra bolag som vi ingått för att stärka våra respektive verksamheters kompetens med större bredd och spets. Vi ser fram emot att genomföra gemensamma uppdrag, där våra olika kompetenser inom infrastruktur, tillgänglighet, gestaltning och stadsplanering kan bidra till fler intressanta lösningar och bättre arkitektur för ett hållbart samhälle.

I samband med detta kliver även Jessica Ehrnst, VD på BBH in som ordinarie styrelsemedlem i Vardag Arkitekters styrelse. 

Projekteringsmetodik för arkitekter

BBH har under pandemin passat på att utveckla kontoret genom att öka kunskapen för de digitala verktyg vi använder oss av som arkitekter. Utbildningen har utvecklats av vår BIM-ansvarig på kontoret, Ali Özpekmezci, och BBH har även tidigare genomfört ett flertal andra BIM utbildningar på yrkeshögskolor, så som Nackademin.
Med hjälp av dessa samlade kunskaper har vi skapat ett kursprogram anpassat för arkitektkontor som vill fortsätta utveckla sina kunskaper inom BIM, och den går enkelt att utforma till ett program efter era specifika behov.
Är ni också intresserade av ett liknande upplägg? Hör av er till Jessica.ehrnst@bbh.se

Tomteboda bussdepå

BBH projekterar en ny bussdepå för Stockholms innerstadsbussar i de lokaler
som blev tomma när Posten flyttade från sina berömda byggnader i Tomteboda. Depån kommer bli SL:s största bussdepå och det pågående bygget beräknas vara klart 2021.

Verkstadsdelen av depån är inredd i bottenvåningen av den befintliga Tomteboda-byggnaden, där inpassningen av de 25 verkstadsplatserna har gjorts med största möjliga hänsyn och utan förvanskning av exteriören. 

Det kommer även bli en ny administrationsbyggnad i fyra plan med busstvätthall i bottenplanet, samt en ny bussuppställning i två plan som kommer placeras bredvid befintliga byggnader. Gestaltningen av nybyggnadsdelarna har tagits fram i samarbete med Varg Arkitekter.

Depåer i trä!

I mitten av maj besökte konstruktören Tomas Alsmarker BBH för ett lunchföredrag om träkonstruktioner. Vi tycker det är viktigt att fortsätta vidareutbilda oss även i dessa tider och det inplanerade föredraget kunde genomföras via teams. Det var mycket inspirerande att höra om kostnadseffektiva och vackra hallbyggnader, det stärkte oss i våra idéer att kunna bygga hållbara depåer i trä. 

Cultural center, Agordo, Italy
Studio Botter & Studio Bressan Architects

BBH är på plats!

I rådande pandemi genomför vi platsbesök enligt nödvändiga säkerhetsföreskrifter för att dra vårt strå till stacken i byggsverige. 

Med noggranna hygienrutiner och heltäckande visir till våra bygghjälmar gör vi tillgänglighetssyn för nästan färdigställda byggnader. 

Vi försöker minimera engångsartiklar och låta munskydden gå till de som behöver dem mer. 

 

På bilden syns Annalisa och Alexander under ”TIL-syn” av lokaler åt Socialförvaltningen i Botkyrka kommun. 

Nytt uppdrag för SL!

Vi är glada att kunna berätta att vi har blivit upphandlade som generalkonsult av Trafikförvaltningen (SL), för att i samarbete med dem och Stockholms Stad utreda uppställning av Nockebybanans spårvagnar som i dagsläget finns uppställda på Brommadepån.

Välkommen James & Ninni

Vi vill välkomna James Clinch, byggnadsingenjör och Ninni Segerstedt Falewicz, arkitekt till oss på BBH! 

Vi har ställt tre snabba frågor: 

James

Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH? 

Jag har jobbat med stora vårdprojekt de senaste 10 åren, så jag kommer med en erfarenhet av långa, komplexa projekt där samordning är oerhört viktigt. Med många aktörer och kravställningar behövs det ett tydligt och genomtänkt upplägg av projektarbetet. Jag har också mycket BIM erfarenhet och har varit i framkanten av utvecklingen när det gäller stora projekt som till exempel Nya Karolinska Sjukhuset. 

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner? 

Jag är en detaljstyrd problemlösare och gillar att skapa byggdetaljer som bidrar till projektets helhet. Jag tycker att bra detaljlösningar kan påverka hela projektets upplevelse. 

Vad hoppas du kunna göra på BBH? 

Infrastruktur är ett nytt område för mig och jag ser fram emot att lära mig allt jag kan från de kunniga anställda här på BBH. Nu när vi bland annat ska satsa på BIM och hållbarhet hoppas jag att kunna bidra till kontorets nya projekteringslösningar.   

Ninni: 

Vad tar du med dig för erfarenhet till BBH?
Jag har tidigare arbetat på Tengbom Arkitekter där jag jobbade med BIM projektering och infrastrukturprojekt. Så jag tar med mig erfarenhet från projektering, samordning och gestaltning av komplexa program i storskaliga byggnader. 

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner?
För mig är varje projekt unikt vilket ger mig drivkraft att både lära mig och lösa problem och uppdrag med nyfikenhet. Jag har en fallenhet för BIM och tycker det är både spännande och roligt att vara med och utveckla den arbetsprocessen. 

Vad hoppas du kunna göra på BBH?
Jag kommer från en konstnärlig bakgrund då jag tidigare studerat fotografi och konst. Det har givit mig ett öga för gestaltning, form och material vilket jag tror är en viktig pusselbit i yrket som arkitekt och något jag kan stärka och bidra med här på BBH. 

Trafikverkets arkitekturpris 2019

Vi gratulerar Wingårdh arkitektkontor till vinsten av Trafikverkets arkitekturpris 2019 och ett väl utfört projekt! 

Vi är glada och stolta över att varit en av fyra nominerade och har som ambition att fortsätta göra projekt med samma goda kvalité.

Vy över agadepån kväll

Agadepån

Vi kan med stolthet berätta att Agadepån har blivit nominerad till Trafikverkets Arkitekturpris. Här en kort intervju med Danuta Sychut, arkitekt på BBH, som arbetat med uppdraget från start till färdigställande (2012-2017). 

Hur påbörjades projektet för AGA-depån? 

Storstockholms Lokaltrafik SL i samarbete med Stockholmsstad och Lidingöstad planerade en stor satsning för spårvagnstrafiken. Linjen Spårväg City skulle trafikera Norra djurgården, hela vägen från Sergels Torg, genom Ropsten, och ända ut till Gåshaga brygga längst ut på Lidingö. Man planerade att köpa nya spårvagnar för hela denna sträcka, och för uppställning och underhåll av den nya vagnparken behövdes nu en helt ny depå.  
BBH fick då i uppdrag att utreda lokalisering av den nya depån, och platsen som till slut valdes blev på Lidingö, vid Aga, samma plats där den gamla spårvagnsdepån och bussdepån redan fanns.  
BBH fortsatte sedan med uppdraget gällande depåns funktion, storlek, byggnader och logistik spåranläggning, och uppgiften var svår med tanke på den smala tomten. Det behövdes en fungerande lösning för depåns logistik och att få plats med en spårharpa med en minsta spårradie på 25 meter, och spårvagnens rörelser inom depån skulle ske rationellt och med minsta markanspråk.  
 

Vad var de största utmaningarna med uppdraget? 

Att utveckla gestaltningsidén bestående av små hallar med valvformade tak till stora moderna hallar utan väggar och pelare för att klara funktionskraven och samtidigt behålla det starka formspråket, var en stor utmaning. Byggnadernas tak skulle med en mjuk övergång övergå till vägg, och kläs med samma beklädnadsmaterial av keramik som taket som monterades som fjällpanel, vilket vi lyckades med!

  

Hur bidrog samarbetet med &Rundqvist till projektets goda resultat? 

När Lidingö stad behövde ta fram en ny detaljplan för området, hade &Rundquist Arkitekter fått uppdrag att komma med förslag till gestaltningen för att påskynda arbetet. Vi samarbetade med &Rundquist under systemhandlingsskedet, och samarbetet var mycket bra och framgångsrikt. 

Våra olika kompetenser och styrkor kunde utnyttjas till fullo, och ledde till ett resultat av hög arkitektonisk kvalitét! 

Vad är du mest nöjd med AGA-depån? 

Att vi lyckades lösa depåfunktioner på den begränsade tomt vi fått att disponera, men mest av att vi utvecklades som arkitekter genom detta projekt! 

Agadepån nominerad till Trafikverkets arkitekturpris

Vi är glada att Agadepån blivit nominerad till Trafikverkets arkitekturpris 2019! Priset delas ut vartannat år till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, hållbarhet samt hänsyn till natur- och kulturvärden. Vinnaren utses på arkitekturgalan den 10 mars.