Så skapar vi arkitektur för ett hållbart samhälle.

BBH Arkitektur & Teknik är professionella specialister som genom ständig utveckling och nytänkande bidrar till att göra kollektivtrafiken attraktiv och det byggda samhället tillgängligt för alla. Genom kreativ samverkan mellan arkitektur och teknik höjer vi nivån på gestaltning, projektering och genomförande.

Vi är specialister på tillgänglighet.

BBH medverkar aktivt vid uppbyggnad av ett hållbart samhälle där tillgänglighet och användbarhet i den bebyggda miljön är en mänsklig rättighet för alla oavsett funktionsförmåga. Vi är certifierade sakkunniga inom tillgänglighet och ser till att du får lösningar som fungerar.

Molnbydepån

För lite mer än ett år sedan togs första spadtaget för byggandet…

Glad sommar önskar BBH!

Vi vill önska alla våra medarbetare, samarbetspartners och…

Nya SL Kundtjänst

Igår invigdes nya SL Kundtjänst med nytt koncept och utförande!…